Risicoanalyse

Op verzoek van uw verzekeraar verzorgen wij risicoanalyses van opstallen en inboedels om een goed beeld te krijgen van het te verzekeren risico. Met onze analyses inventariseren wij de aanwezige risico’s en geven we een totaalbeeld van de verzekerde sommen. Zo kan uw verzekeraar met u afstemmen wat het meest passende product is. Onze deskundigheid geeft u zekerheid.

Uitgebreide rapportage

Onze inspecteurs rapporteren aan uw verzekeraar in ons toonaangevende FLAWLESS-rapport. Dit rapport bevat alle benodigde informatie voor een compleet beeld van de verzekerde sommen. Wij stellen het rapport samen met u op door middel van een uitgebreide checklist. Dat is maatwerk, want elk persoon, elke woning en elke inboedel is anders. Ons onderzoek haalt alle relevante gegevens boven water over de bouwkundige staat van uw woning en het functioneren van bijvoorbeeld alarmsystemen, rookmelders, technische installaties en sloten. Vervolgens stellen wij voor de verzekeraar een vertrouwensrapport op, dat via uw tussenpersoon ook naar u als klant kan worden gestuurd. Het uitgangspunt van ons FLAWLESS-rapport? Inzicht in risico’s en verzekerde sommen. Dat geeft zekerheid.

Vertrouwen

Vertrouwen is uitermate belangrijk bij risico-inspectie. Onze rapporten zijn strikt vertrouwelijk. Klanten kunnen ervan opaan dat informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en dat niemand, behalve uw verzekeraar, inzage krijgt. Wat ons wordt verteld, blijft onder ons. Onze gecertificeerde taxateurs en experts hebben een Verklaring Omtrent Gedrag en staan ingeschreven bij erkende brancheorganisaties. 

 

 

Register-Taxateur TMV: Rob Silberman

Rob Silberman

"Zaken doen met ons betekent een persoonlijk contact in combinatie met deskundigheid en heldere rapportage. Juist daardoor garanderen wij een probleemloze afwikkeling. Niet voor niets is ons credo; Ouëndag & Silberman Partners in Schadeafwikkeling."

Register expert NIVRE
Register taxateur TMV rz
Gediplomeerd juwelier
Gerechtelijk deskundige LRGD

Risico-analyse

Onze andere diensten

 

Snel een offerte?

Rob Silberman

Neem voor een aanvraag van een risicoanalyse contact op met Rob Silberman.

offerte aanvragen

Ouëndag & Silberman Den Haag - Specialist in schade-expertise, taxatie en risicoanalyse

Uw partner in schadeafwikkeling

“Zakendoen met Ouëndag & Silberman betekent persoonlijk contact, deskundigheid en een probleemloze afwikkeling van uw schade, taxatie of analyse. Wij zijn uw partner in schadeafwikkeling.”

Onze waarden

Deskundigheid staat hoog in ons vaandel. Onze vakkundige en betrokken houding tijdens het afhandelen van schades, taxaties en risicoanalyses stelt ons in staat om ons werk nauwkeurig en correct uit te voeren. Dat is wat onze klanten vragen.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor uw vraagstuk of probleem. Ons inlevingsvermogen stelt ons in staat om meer inzicht te krijgen in de situatie en dat is essentieel voor een correcte afhandeling van de schade. Ons werk is in de eerste plaats mensenwerk.

Ouëndag & Silberman wordt door verzekeraars ingeschakeld om schades op een neutrale en belangeloze wijze in beeld te brengen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij optreden in het belang van alle betrokken partijen. Flexibiliteit, bereikbaarheid en benaderbaarheid staan voor ons voorop.