Coronavirus maatregelen

Het coronavirus is eind februari 2020 definitief vastgesteld in Nederland. Sindsdien is het aantal besmetting toegenomen. Het virus houdt de samenleving bezig en daarmee ook Ouëndag & Silberman.

Voorop staat dat wij onze uiterste best doen om onze diensten zoals voorheen uit te zullen blijven uitvoeren. Echter gelet op de maatregelen en richtlijnen vanuit de Rijksoverheid zijn wij gedwongen onze werkwijze aan te passen. Bij nieuwe expertise- en taxatieopdrachten zullen wij alle betrokken op de hoogte stellen van de maatregelen.

Wij zullen proberen ons zoveel mogelijk te beperken in bezoeken op locatie. Daarbij zullen wij voorlopig geen bezoekers op kantoor ontvangen. In overleg met  de betrokken zal indien mogelijk op afstand behandeling van de schade plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van informatie in de vorm van nota’s, foto’s, offertes en overige stukken per mail en per post. Wij werken ook aan digitale oplossingen in de vorm van videobellen en contact via messaging diensten.

Mocht een bezoek op locatie toch noodzakelijk zijn zal onze binnendienst en de betrokken expert of taxateur een inschatting maken van de urgentie. Indien mogelijk zal een bezoek worden uitgesteld in overleg met alle betrokkenen. Is het niet mogelijk om een bezoek uit te stellen zal deze plaatsvinden met in achtneming van de op dat moment van toepassing zijnde richtlijnen vanuit de Rijksoverheid.

Onze experts en taxateurs zijn bekend met de huidige richtlijnen bij sociaalcontact en wij verzoek u deze ook te volgen. Dit betekend dat zij geen handen schudden, afstand bewaren en enkel hoogstnoodzakelijk overleg op locatie laten plaatsvinden. Daarbij staan onze experts en taxateurs met regelmaat stil bij hun eigen gezondheid en eventuele verkoudheidsklachten. Wij verzoeken alle betrokken, dan wel deelnemers aan het bezoek om het zelfde te doen.

Mocht u niet met zekerheid kunnen stellen dat u geen verkoudheidsklachten vertoond, of valt u binnen een risicogroep verzoeken wij u om dat tijdig aan ons door te geven. Er zal in dit geval geen bezoek plaatsvinden. Hierop zal in overleg met onze opdrachtgever het bezoek worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum, dan wel een andere aanpak worden geformuleerd.

Wij proberen u in deze bijzondere tijden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vragen uw begrip voor onze aanpak.  

Coronavirus maatregelen

Zie ook: