ArtRisk Consult

In 2019 heeft Ouëndag & Silberman de activiteiten overgenomen van ArtRisk Consult. ArtRisk Consult heeft zich in bijna 40 jaar van haar bestaan bewezen als een betrouwbare partner die voor verzekeraars, instellingen zoals musea, monumentale panden, kerken e.d. en particulieren maatwerkoplossingen schrijft waardoor risico’s beheersbaar blijven.

Omdat Ouëndag & Silberman voor verzekeraars het Flawless Rapport heeft ontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in de mate van beveiliging, te nemen stappen om schade te vermijden en de verzekerde sommen is het overnemen van ArtRisk Consult een logische stap die voor betrokkenen alleen maar voordelen oplevert.

Risico inventarisatie

Gestandaardiseerde beveiligingsnormen zijn vaak aanleiding tot ferme discussies en verstoorde relaties. Een maatwerk beveiligingsplan, waarin de belangen van alle partijen evenwichtig zijn gewogen, voorkomt dit. Ouëndag & Silberman / ArtRisk Consult heeft zich hierin gespecialiseerd. Grenzen stellen zonder onnodige barrières op te werpen is ons devies. Doelgroepen zijn: particulieren, het MKB, musea en meer specifiek de kunst- gerelateerde verzekeringen. Onze rapportage geeft niet alleen inzicht in de relevante risico’s maar ook hoe die beheersbaar gemaakt of gehouden kunnen worden.

Volgens beproefde methodes inventariseren, classificeren en toetsen wij de van belang zijnde risicofactoren aan de hand van relevante scenario’s. Voor de scenario’s die als ongewenst worden beschouwd, beschrijven wij stapsgewijs oplossingsrichtingen (maatregelen en investeringen) en stellen wij het beveiligingsplan op.

Vertrouwen is alles

ArtRisk Consult geniet sinds 1981 en Ouëndag & Silberman geniet sinds 1980 het vertrouwen van toonaangevende opdrachtgevers. Betrouwbaarheid, discretie en gespecialiseerde kennis en vaardigheden zijn de fundamenten waarop dit vertrouwen is gestoeld. Indien onze kwaliteitsnormen dat vereisen, werken we samen met specialisten. Uiteraard zijn dat professionals die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Ouëndag & Silberman / ArtRisk Consult is daarom een organisatie die voor u een betrouwbare partner is. Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag en zijn continu doende met bijscholing in hun vakgebied.

Met Ouëndag & Silberman / ArtRisk Consult zaken doen betekent dat wij u ontzorgen.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van risico inventarisatie? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.

Coronavirus Maatregelen

Het coronavirus is eind februari 2020 definitief vastgesteld in Nederland. Sindsdien is het aantal besmetting toegenomen. Gelet op de maatregelen en richtlijnen vanuit de Rijksoverheid zijn wij gedwongen onze werkwijze aan te passen. Lees hier meer over onze aanpak.

Risico-adviseur : Ger Broshuis

Ger Broshuis

"Het in kaart brengen en beheersen van risico's is maatwerk. Ouëndag & Silberman / ArtRisk Consult heeft het de ervaring en het vertrouwen van verzekeraar om voor u een passende advies op te stellen."

Kunst is emotie. Als kenner en beheerder ervaart u dat iedere dag. Hoe toegankelijk moet de kunst zijn? Wat is een adequaat beveiligingsniveau? Kan ik als verzamelaar nog genieten van de kunst? Welke specifieke risico’s zijn in het geding en hoe beheers je die? Vragen die dagelijks bij verzekeraars, erfgoedbeheerders en kunstverzamelaars aan de orde zijn. Ouëndag & Silberman / ArtRisk Consult geeft antwoord op deze vragen.

Ouëndag & Silberman Den Haag - Experts in schade-expertise, taxatie en risicoanalyse

ArtRisk Consult - Risico inventarisatie

Onze andere diensten

Ouëndag & Silberman Den Haag - Specialist in schade-expertise, taxatie en risicoanalyse

Heeft u een vraag over onze diensten?

Heeft u een vraag aan de hand van een bericht van uw verzekeraar, een bezoek door één van onze experts/taxateurs of bent u benieuwt wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

Onze waarden

Deskundigheid staat hoog in ons vaandel. Onze vakkundige en betrokken houding tijdens het afhandelen van schades, taxaties en risicoanalyses stelt ons in staat om ons werk nauwkeurig en correct uit te voeren. Dat is wat onze klanten vragen.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor uw vraagstuk of probleem. Ons inlevingsvermogen stelt ons in staat om meer inzicht te krijgen in de situatie en dat is essentieel voor een correcte afhandeling van de schade. Ons werk is in de eerste plaats mensenwerk.

Ouëndag & Silberman wordt door verzekeraars ingeschakeld om schades op een neutrale en belangeloze wijze in beeld te brengen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij optreden in het belang van alle betrokken partijen. Flexibiliteit, bereikbaarheid en benaderbaarheid staan voor ons voorop.